National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống 1999

Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzim thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x