National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu sự biến đổi của một số chỉ số sinh học khi chiếu Laser Heli-neon trên da chuột nhắt trắng bị nhiễm khuẩn thực nghiệm 1999

Nghiên cứu sự biến đổi của một số chỉ số sinh học khi chiếu Laser Heli-neon trên da chuột nhắt trắng bị nhiễm khuẩn thực nghiệm, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x