National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số cơ bản thiết bị chế biến sợi lương thực liên hoàn quy mô nhỏ theo nguyên lý ép đùn 1999

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số cơ bản thiết bị chế biến sợi lương thực liên hoàn quy mô nhỏ theo nguyên lý ép đùn, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x