National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Аккумуляция полиаминов и выделение этилена у растений mesembryanthemum crystallinum L. при гипертермии и засолении 1999

Аккумуляция полиаминов и выделение этилена у растений mesembryanthemum crystallinum L. при гипертермии и засолении, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x