National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biến đổi mô học của thận ở 218 bệnh nhân tử vong không phải do bệnh thận tại bệnh viện 103 1998

Biến đổi mô học của thận ở 218 bệnh nhân tử vong không phải do bệnh thận tại bệnh viện 103, 1998

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x