National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chẩn đoán xác định khối u phế quản - phổi qua kỹ thuật rửa phế quản - phế nang bằng nội soi 1996

Chẩn đoán xác định khối u phế quản - phổi qua kỹ thuật rửa phế quản - phế nang bằng nội soi, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x