National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều trị viêm xoang hàm mạn tính ở trẻ em bằng phương pháp nội khoa kết hợp dẫn lưu qua khe mũi dưới 1996

Điều trị viêm xoang hàm mạn tính ở trẻ em bằng phương pháp nội khoa kết hợp dẫn lưu qua khe mũi dưới, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x