National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ảnh hưởng của chế biến lạnh và chế biến nhiệt đến tính chất cơ học cấu trúc và tính chất hycđrophin (tính chất công nghệ) của cá nước ngọt 1996

Ảnh hưởng của chế biến lạnh và chế biến nhiệt đến tính chất cơ học cấu trúc và tính chất hycđrophin (tính chất công nghệ) của cá nước ngọt, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x