National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chọn liều digoxin điều trị suy tim mạn tính dựa trên sự cải thiện lâm sàng và nồng độ digoxin huyết thanh 1996

Chọn liều digoxin điều trị suy tim mạn tính dựa trên sự cải thiện lâm sàng và nồng độ digoxin huyết thanh, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x