National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu lâm sàng, chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh sỏi thận và niệu quản ở người có thận đơn độc 1996

Góp phần nghiên cứu lâm sàng, chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh sỏi thận và niệu quản ở người có thận đơn độc, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x