National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước trong ngành chè Việt Nam 1996

Đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước trong ngành chè Việt Nam, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x