National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bước đầu nghiên cứu điều chế vacxin tế bào vi khuẩn mủ xanh và đánh giá hiệu lực bảo vệ của vacxin trên động vật thí nghiệm 1996

Bước đầu nghiên cứu điều chế vacxin tế bào vi khuẩn mủ xanh và đánh giá hiệu lực bảo vệ của vacxin trên động vật thí nghiệm, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x