National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các phương pháp giải bài toán cực tiểu tổng môđun các hàm tuyến tính và ứng dụng 1995

Các phương pháp giải bài toán cực tiểu tổng môđun các hàm tuyến tính và ứng dụng, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x