National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic 1995

Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x