National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da 1995

Góp phần nghiên cứu sử dụng bằng sinh học (da lợn, màng ối) trong che phủ tạm thời vết bỏng, vết thương mất da, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x