National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Xác định tình trạng đa kháng thuốc sốt rét của Plasmoduum falciparum ở Việt Nam và nghiên cứu artemisimin, artesunate để điều trị 1995

Xác định tình trạng đa kháng thuốc sốt rét của Plasmoduum falciparum ở Việt Nam và nghiên cứu artemisimin, artesunate để điều trị, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x