National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim 1995

Nghiên cứu kết hợp Isosorbide Dinitrate và Captopril trong điều trị suy tim mãn do bệnh van tim, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x