National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Khảo sát tự kháng thể kháng Microsome và kháng Thyroglobulin trên bệnh nhân Basedow 1995

Khảo sát tự kháng thể kháng Microsome và kháng Thyroglobulin trên bệnh nhân Basedow, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x