National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán ngược và lời giải xấp xỉ ổn định ứng dụng vào phương trình tích phân 1995

Bài toán ngược và lời giải xấp xỉ ổn định ứng dụng vào phương trình tích phân, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x