National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam 1995

Celluar lipid and fatty acid compositions of burkholderia pseudomallei strains isolated from human and environment in Vietnam, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x