National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh 1995

Đặc tính sinh học và sự tương đồng kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết sinh trâu bò ở miền Trung với chủng Iran. Chế tạo vacxin phòng bệnh, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x