National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Разработка и исследование математических методов для уравнивания и объединения наземных и спутниковых геодезических сетей с применением метода вращения Гивенса 1995

Разработка и исследование математических методов для уравнивания и объединения наземных и спутниковых геодезических сетей с применением метода вращения Гивенса, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x