National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và tích lũy tinh dầu của hai giống bạc hà TN-8 và TN-26 có hàm lượng menthol cao 1995

Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và tích lũy tinh dầu của hai giống bạc hà TN-8 và TN-26 có hàm lượng menthol cao, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x