National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu tác dụng của Phylamin đến một số thay đổi hình thái cấu trúc và chức năng của đại thực bào trong ung thư thực nghiệm sarcom 180 1994

Góp phần nghiên cứu tác dụng của Phylamin đến một số thay đổi hình thái cấu trúc và chức năng của đại thực bào trong ung thư thực nghiệm sarcom 180, 1994

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x