National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu: chẩn đoán ung thư gan, ung thư tụy bằng chọc hút tế bào dưới sự hướng dẫn của đầu dò siêu âm thông thường 1994

Góp phần nghiên cứu: chẩn đoán ung thư gan, ung thư tụy bằng chọc hút tế bào dưới sự hướng dẫn của đầu dò siêu âm thông thường, 1994

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x