National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Giải một số lớp bài toán điều khiển tối ưu với ràng buộc trạng thái bằng phương pháp đường định hướng 1994

Giải một số lớp bài toán điều khiển tối ưu với ràng buộc trạng thái bằng phương pháp đường định hướng, 1994

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x