National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu các động mạch vùng đầu - cổ bằng phương pháp siêu âm doppler liên tục ở người bình thường và người tăng huyết áp 1994

Góp phần nghiên cứu các động mạch vùng đầu - cổ bằng phương pháp siêu âm doppler liên tục ở người bình thường và người tăng huyết áp, 1994

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x