National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu đặc điểm bệnh lí và điều trị hẹp niệu đạo sau do vỡ xương chậu theo phương pháp solovov cải tiến 1993

Góp phần nghiên cứu đặc điểm bệnh lí và điều trị hẹp niệu đạo sau do vỡ xương chậu theo phương pháp solovov cải tiến, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x