National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu châm tê thực nghiệm và tác dụng của châm tê kết hợp thuốc hỗ trợ trong phẫu thuật sản phụ khoa 1993

Góp phần nghiên cứu châm tê thực nghiệm và tác dụng của châm tê kết hợp thuốc hỗ trợ trong phẫu thuật sản phụ khoa, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x