National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Giá trị của chọc hút kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư gan 1993

Giá trị của chọc hút kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư gan, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x