National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Das studium der aktivität nativer enzyme in bananen früchten, insbesondere amylolytischer und pektinolytischer, mit dem ziel ihrer nutzung für die verarbeitung von bananen zu mark 1992

Das studium der aktivität nativer enzyme in bananen früchten, insbesondere amylolytischer und pektinolytischer, mit dem ziel ihrer nutzung für die verarbeitung von bananen zu mark, 1992

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x