National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần tìm hiểu sự kháng thuốc và kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi BK dương tính mới phát hiện có kháng thuốc và cảm thụ thuốc tại Hà Nội 1992

Góp phần tìm hiểu sự kháng thuốc và kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi BK dương tính mới phát hiện có kháng thuốc và cảm thụ thuốc tại Hà Nội, 1992

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x