National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và hướng dẫn chọc hút mủ điều trị áp xe gan không do đường mật 1992

Góp phần nghiên cứu ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và hướng dẫn chọc hút mủ điều trị áp xe gan không do đường mật, 1992

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x