National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu các chỉ số huyết áp của người lớn, dịch tễ học tăng huyết áp và đề xuất các phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Khánh Hoà 1992

Góp phần nghiên cứu các chỉ số huyết áp của người lớn, dịch tễ học tăng huyết áp và đề xuất các phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Khánh Hoà, 1992

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x