National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu hiệu quả chẩn đoán và mức độ an toàn của các kỹ thuật thăm dò phế quản, sinh thiết cơ quan hô hấp và chọc hút khí quản trong bệnh phổi 1991

Góp phần nghiên cứu hiệu quả chẩn đoán và mức độ an toàn của các kỹ thuật thăm dò phế quản, sinh thiết cơ quan hô hấp và chọc hút khí quản trong bệnh phổi, 1991

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x