National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần xây dựng panel hồng cầu (red cell panel) tăng cường an toàn truyền máu tại bệnh viện Chợ Rẫy 1990

Góp phần xây dựng panel hồng cầu (red cell panel) tăng cường an toàn truyền máu tại bệnh viện Chợ Rẫy, 1990

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x