National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bước đầu nghiên cứu khu hệ vi sinh vật trong các giếng khoan dầu khí, bể chứa xăng dầu ở Việt Nam và khả năng ứng dụng 1990

Bước đầu nghiên cứu khu hệ vi sinh vật trong các giếng khoan dầu khí, bể chứa xăng dầu ở Việt Nam và khả năng ứng dụng, 1990

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x