National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Xây dựng hệ thu thập và xử lý số liệu trong vật lý thực nghiệm dùng buồng tỷ lệ trên cơ sở kỹ thuật vi tính theo tiêu chuẩn CAMAC 1989

Xây dựng hệ thu thập và xử lý số liệu trong vật lý thực nghiệm dùng buồng tỷ lệ trên cơ sở kỹ thuật vi tính theo tiêu chuẩn CAMAC, 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x