National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu bằng phương pháp phổ cơ chế tạo phức và cấu trúc của phức tạp thành giữa kháng sinh streptograminl nhóm B và ion tali hóa trị I 1989

Nghiên cứu bằng phương pháp phổ cơ chế tạo phức và cấu trúc của phức tạp thành giữa kháng sinh streptograminl nhóm B và ion tali hóa trị I, 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x