National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm 1988

Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x