National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số đặc điểm sinh học của 210 chủng vi khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa) phân lập từ bệnh nhân ở Hà Nội 1988

Một số đặc điểm sinh học của 210 chủng vi khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa) phân lập từ bệnh nhân ở Hà Nội, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x