National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp 1988

Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x