National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế trong tổ chức đào tạo và quản lý công tác dạy nghề ở Việt Nam 1988

Một số vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế trong tổ chức đào tạo và quản lý công tác dạy nghề ở Việt Nam, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x