National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai) 1988

Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai), 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x