National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2 1988

Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x