National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.) 1988

Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.), 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x