National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu điều kiện sản xuất gibberellin (A3) trên môi trường xốp từ một số chủng nấm Fusarium moniliforme sheldon và ứng dụng cho một số cây trồng ở Việt Nam 1988

Nghiên cứu điều kiện sản xuất gibberellin (A3) trên môi trường xốp từ một số chủng nấm Fusarium moniliforme sheldon và ứng dụng cho một số cây trồng ở Việt Nam, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x