National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao 1987

Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x