National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bước đầu góp phần tìm hiểu vai trò của vi rút rota trong bệnh ỉa chảy cấp trên bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Xanhpôn và các trạm y tế xã thuộc huyện Từ Liêm Hà Nội trong thời gian 1981-1985 1987

Bước đầu góp phần tìm hiểu vai trò của vi rút rota trong bệnh ỉa chảy cấp trên bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Xanhpôn và các trạm y tế xã thuộc huyện Từ Liêm Hà Nội trong thời gian 1981-1985, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x