National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Dùng phương pháp chuẩn đoán huyết thanh học để phát hiện một số đặc điểm bệnh Dengơ xuất huyết ở phòng khám đa khoa Bạch Mai và bệnh viện Hai Bà Trưng Hà Nội trong những năm 1982 - 1984 1987

Dùng phương pháp chuẩn đoán huyết thanh học để phát hiện một số đặc điểm bệnh Dengơ xuất huyết ở phòng khám đa khoa Bạch Mai và bệnh viện Hai Bà Trưng Hà Nội trong những năm 1982 - 1984, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x